Klein stapje van ECT voor duurzame inzetbaarheid

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Op donderdag 26 september ’19 is de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van ECT weer bij elkaar geweest. Dit is de eerste bijeenkomst na de vakantieperiode.

 

ECT heeft een reactie gegeven op de door ons gestelde punten zoals wij die op 1 juli 2019 hebben gepresenteerd namens de Grote ECT-Commissie Duurzame Inzetbaarheid van FNV Havens. Dit waren de volgende punten:

 

 • OVA-regeling uitrekenen op basis van 60/90/100, 70/90/100 er 75/90/100 voor de geboortejaren 1960-1969;
 • De 15 90%-dagen in de CAO opnemen tot aan AOW-leeftijd;
 • Geboortejaren tot en met 1959 CAO-dagen van een werknemer in de OVA-regeling inzetten om tot een regeling van 60/90/100 of 75/95/100 waarin je gemiddeld 12 tot 14 diensten per maand gaat werken (waarvan bijvoorbeeld 2 diensten in een periode van 7 dagen met ‘dekfunctie’) en de rest vrij (bij iedere kraan een dekman als beleid).

 

Reactie ECT: Op korte termijn vanaf 1 januari 2020:

 1. Vanaf 57,5 jaar niet langer vrij stellen van Radioman Dek werkzaamheden m.u.v. conventionele stackerboten;
 2. Overgang van Volcontinudienst naar C/D-dienst vervangen door een overgang met gelijkblijvende betaling, minder nachtdiensten en meer werkuren (fysiek ontzien, sociaal belasten) ter vervanging van Bijlage IV en Artikel 35 ECT CAO;
 3. Blijvend maatwerkoplossingen met meer nachtdiensten mogelijk;
 4. Aanpassing V-rooster rekening houdend met punt 2 met meer nachtdiensten en minder gebroken weekenddiensten (fysiek belasten, sociaal ontzien);
 5. Uitbreiding 15 extra 90% dagen in kalenderjaar waarin zij 65 en 66 jarige leeftijd bereiken voor werknemers in volcontinu dienst in combinatie met 1 tot en met 4;
 6. Opschuiven of herverdelen 90% dagen voor werknemers niet werkzaam in (nieuw)volcontinu;
 7. Aanpassing huidige E-rooster door de losse vrijdag nacht in cyclus om te wisselen met de vrijdag avond.

 

Reactie ECT: Middellange termijn als onderdeel van CAO vanaf 1 januari 2021

OVA-regeling voor alle werknemers die werkzaam zijn in volcontinudienst van de geboortejaren 1960 tot en met 1962. Totaal 103 werknemers

 

 • Een 2 jarige OVA regeling van 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw;
 • Een 4 jarige OVA regeling van 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw;
 • Een extra betaling van 5% aan salaris gedurende deelname aan de regeling voor netto havenpensioen of vergelijkbaar product als bijdrage voor eerder stoppen.

 

Hiermee is dus een eenmalig bedrag van tussen € 2,9 mln – 5,7 mln mee gemoeid waarvan ook nog een flink deel via de stichtingen SVBPVH en STIVU wordt betaald. Om maar even een indicatie te geven dat is een eenmalig bedrag van 0,05% van de loonsom van ECT CAO-personeel! Dit is dus uitermate teleurstellend en volstrekt onvoldoende voor duurzame inzetbaarheid.

 

Grote commissie Duurzame Inzetbaarheid ECT en achterbanraadpleging:

Wij vragen jullie om nog even geduld te hebben. Want op dit moment is er niet meer te bespreken dat wat hierboven beschreven staat. En de rekensessies met werkgevers en kaderleden uit de verschillende sectoren gaat op 1 oktober 2019 van start (zie ook http://magazine.fnvhavens.nl/).

 

Tweede overleg is gepland op 29 oktober 2019.

De bedoeling hiervan is dat de betrokken werkgevers en kaderleden het licht op groen zetten om per sub sector (Container, RoRo, Tankopslag, Sjor, Multipurpose, Droge Bulk, Controle) berekeningen te gaan maken en de definities van zwaar werk gaan indelen. Wij hopen aan eind van dit jaar de berekeningen van de kosten inzichtelijk te hebben.

Vanuit het VAB ECT gaan wij in overleg met een aantal dekmannen bekijken wat wel en niet vanuit het ECT-voorstel te bespreken is.

 

Het volgende overleg met ECT is gepland op 5 december 2019. Wij willen ervoor met de Grote ECT-Commissie Duurzame Inzetbaarheid van FNV Havens bij elkaar komen om dit overleg voor te bereiden.

 

In de week van 16 december 2019 gaan wij dan ledenvergaderingen houden om de voorstellen die er dan op tafel liggen met de leden te bespreken. De definitieve datum zal later worden vastgesteld.

 

Wij realiseren ons dat er verschillende belangen en afwegingen binnen onze achterban zullen spelen. Het verbeteren van het V-rooster versus OVA-regelingen voor de geboortejaren 1960 en jonger. Maar één ding staat vast. Niemand wil of kan tot aan zijn AOW-leeftijd doorwerken. Roosters dienen sociaal te zijn en werkzaamheden moeten fysiek mogelijk zijn. Daar houden wij zo goed als mogelijk rekening mee. Daarom overwegen wij ook om straks wellicht eerst een enquête te houden voordat wij tot een onderhandelingsresultaat komen.

 

Laten wij niet vergeten dat de werkgever in de afgelopen jaren iedere keer keuzes heeft gemaakt om bepaalde lichte fysieke werkzaamheden te automatiseren om geld uit te sparen. Dat is het ECT-beleid. Daar dienen werknemers gemak van te hebben in plaats van last van te krijgen.

 

Wij blijven jullie op de hoogte houden van dit belangrijke dossier.

 

Met vriendelijke vakbondsgroet,

 

ECT-Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.