NIEUWS VANUIT COMMISSIE DUURZAME INZETBAARHEID ECT

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Op maandag 1 juli 2019 is de Commissie weer bij elkaar geweest. ECT heeft wederom uitgelegd wat hun streven is op korte en middellange termijn met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en AOW/Pensioen.

Afgelopen keer hebben wij in de nieuwsbrief van 28 mei jl. aangegeven waar de ECT-kaderleden van FNV Havens de nadruk op willen leggen. Dit is ook eerder doorgesproken met de grote commissie Duurzame Inzetbaarheid van FNV Havens binnen ECT.

Dit zijn de volgende punten:

 

  • OVA-regeling uitrekenen op basis van 60/90/100, 70/90/100 er 75/90/100 voor de geboortejaren 1960-1969;
  • De 15 90%-dagen in de CAO opnemen tot aan AOW-leeftijd;
  • Geboortejaren tot en met 1959 CAO-dagen van een werknemer in de OVA-regeling inzetten om tot een regeling van 60/90/100 of 75/95/100 waarin je gemiddeld 12 tot 14 diensten per maand gaat werken (waarvan bijvoorbeeld 2 diensten in een periode van 7 dagen met ‘dekfunctie’) en de rest vrij (bij iedere kraan een dekman als beleid).

ECT gaat hier serieus over nadenken hebben ze gezegd.

 

Moeten/kunnen wij het OVA-beleid in de havensector aanpassen voor eerder stoppen met werken?

Verder hebben wij er nu aan toegevoegd dat het ontwikkelen van de OVA-regelingen vanaf 1960 en jonger sterk afhankelijk is van het overleg wat wij in de havensector na de zomervakantie gaan opzetten om tot berekeningen te komen voor ‘eerder stoppen met werken’.

FNV Havens heeft hierover een visie ontwikkeld die wij op 8 mei met de Sectorraad Havens aan een delegatie van werkgevers hebben uiteengezet. Nu ligt er inmiddels een landelijk AOW/Pensioenakkoord (waar onze leden maar toch ook de werkgevers niet tevreden over zijn) en zal er opnieuw gekeken moeten worden wat de mogelijkheden
zijn. Het is van groot belang dat de havensector ideeën en plannen gaan ontwikkelen om die vervolgens aan te bieden voor een stuk mee te financieren via fiscale mogelijkheden. Denk hierbij aan het niet (volledig) afdragen van de belastingen over ploegentoeslagen.

De rekengroep vanuit de havensector waar ook kaderleden van verschillende sectoren bij aanwezig zijn zullen tot aan het eind van het jaar bezig zijn met allerlei modellen uit te rekenen en zullen dit daarna gaan presenteren. Maar dat duurt nog even. De maatregelen vanuit het landelijke resultaat gaan ook pas in 2021 in.

 

Grote onvrede bij achterban FNV Havens over het bereikte Pensioen/AOW-akkoord

En terecht vindt FNV Havens. Maar zoals wij al eerder hebben aangegeven blijven wij knokken voor een eerlijke pensioenleeftijd in de havensector. Daar gaan we voor aan de slag. Maar toch zien wij dat behoorlijk wat ECT-leden (20) hun lidmaatschap hebben opgezegd vanwege dit akkoord. Dat verdienen onze leden en kaderleden van ECT niet, dat verdient onze Sectorraad Havens niet en dat verdient het Haventeam van FNV Havens niet. En je helpt jezelf er ook niet mee. Als wij goede afspraken willen maken voor jong en oud dan hebben wij een sterke FNV Havens nodig. Er komt nog een apart pamflet hierover. Zeg niet je lidmaatschap op, maar doe mee voor een eerlijke pensioenleeftijd
voor havenwerkers, ook bij ECT.

 

Ontwikkelingen in het V-rooster

Zoals de vorige keer door ons is aangegeven is een delegatie van VAB ECT van FNV Havens bij ECT langs geweest om een andere opzet van het V-rooster toe te lichten. ECT heeft aangegeven dat zij dat voorstel niet 1 op 1 zullen overnemen maar tegelijkertijd geeft ECT aan dat wij ze wel aan het denken hebben gezet. Dankzij de inzet van de kaderleden van FNV Havens in deze commissie is de ECT serieus aan de slag gegaan om het rooster van het V-rooster te verbeteren. Wij kunnen inderdaad verbeteringen waarnemen maar willen dit eerst verder bespreken met onze V-roostercommissie. Ook moet er goede voorlichting komen in de kantines. Dat wordt vervolgd dus.

ECT heeft aangegeven dat de afspraak over de omvang van het V-rooster niet verandert. Dit betekent dus dat het aantal werknemers van het V-rooster niet groter mag zijn dan 450. Zoveel zitten er nu nog niet in.

Het volgende overleg van de commissie Duurzame Inzetbaarheid wordt gehouden op 20 september 2019.

 

Prettige vakantie indien je met vakantie gaat.

 

Met vriendelijke groet,

 

De delegatie van FNV Havens

 

Remco Jellema

Nico Vos

Richard Schouten

Jan Blythe

Niek Stam

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.