KLACHTENCOMMISSIE FNV DOET UITSPRAAK

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

De klachtencommissie verenigingszaken FNV heeft een uitspraak gedaan over twee klachten die door negen ECT-kaderleden waren ingediend.

 

Klacht 1: beschuldigingen aan het adres van de kaderleden van de onderhandelingsdelegatie

De eerste klacht betrof de brief die door bestuurder Niek Stam over de gang van zaken tijdens de CAO-onderhandelingen, die in november 2017 aan alle ECT-leden is gestuurd. Daarin heeft hij een aantal beschuldigingen geuit aan de kaderleden die deel uitmaakten van de onderhandelingsdelegatie. Vanwege deze beschuldigingen was een klacht ingediend.

 

Samengevat stelt de klachtencommissie over die brief het volgende:

 

  • De delegatieleden hadden niet zonder instemming van de bestuurder een onderhandelingsvoorstel aan de werkgever mogen doen. De bestuurder moet namelijk het mandaat van de leden en het beleid van FNV in de gaten houden. Het feit dat buiten de bestuurder om een voorstel is gedaan aan de werkgever, heeft het onderhandelingsproces verstoord.
  • De delegatieleden hebben geen goede verklaring kunnen geven voor het feit dat zij de naam van Niek Stam onder hun pamfletten hebben vermeld, terwijl Niek Stam duidelijk te kennen had gegeven dat hij geen woordvoerder meer wilde zijn.
  • Het is tegen deze achtergrond te billijken dat Niek Stam een brief schreef om de leden te informeren over de gang van zaken.
  • Het is correct dat Niek Stam met de verspreiding van de brief wachtte totdat directie ECT het aangepaste eindbod had geaccepteerd.
  • Voor de heftige beschuldiging, namelijk dat de delegatieleden met de directie ECT onder één hoedje hebben gespeeld, heeft Niek Stam geen sluitend bewijs geleverd. Die beschuldiging berust daardoor teveel op veronderstellingen en is niet aannemelijk gemaakt.
  • Het is aan (werkgever) FNV om te beslissen of het bovenstaande enig gevolg heeft voor Niek Stam.

 

Klacht 2: rechtsgeldigheid van de ledenvergaderingen en de vervroegde VAB-verkiezingen

De tweede klacht waarover de klachtencommissie zich heeft uitgesproken, ging over de geldigheid van de ledenvergaderingen in januari 2018 en de daaropvolgende VAB-verkiezingen. Daarover stelt de commissie:

 

  • Dat het reglement van FNV niet erg helder is over hoe gehandeld zou moeten worden.
  • Dat de commissie vindt dat FNV een juiste invulling gegeven heeft aan dit reglement: de ledenvergaderingen waren geldig, de besluiten van die ledenvergaderingen dus ook en de VAB-verkiezingen zijn rechtmatig en rechtsgeldig.

 

Conclusie en vervolgstappen

FNV heeft al tijdens de zitting te kennen gegeven dat Niek Stam begeleidend bestuurder ECT blijft.

FNV Havens zal zich bezinnen op wat de uitspraak voor gevolgen moet hebben voor de toekomstige handelwijze van bestuurders en voor de wijze waarop VAB’s worden verkozen.

Voor ECT betekent het in elk geval dat de nieuw gekozen VAB binnenkort zal worden geïnstalleerd. Deze VAB zal bestaan uit de volgende leden: Loes Bakker, Jan Blijthe, Jack Hilberding, Leo Hilberding, Eelco Hoeksema, Dennis de Kleijn, Armin van Nerum, Jeroen Ree, Richard Schouten, Paul Smith, Aad de Wijk, Martijn van Willigen en Peter Ziekman.

Please publish modules in offcanvas position.