Brief aan ECT betr. uitkomst ledenvergaderingen

 
logo fnv
 
 
 
Aan ECT B.V.
Ter attentie van ECT-delegatieleider CAO-traject
Per email verstuurd
 
Rotterdam, 30 oktober 2017
 
Geachte heer Niemantsverdriet, beste Leon
 
Donderdagnacht hebben wij het CAO-overleg opgeschort omdat wij consultatie met onze achterban wilden hebben om het tot nu gevoerde overleg met hun te bespreken. Zoals je ongetwijfeld zult begrijpen hebben onze leden wensen voor hun arbeidsvoorwaardenpakket in de komende periode. Deze wensen hebben wij ook constant ten tafel gebracht gedurende het cao-overleg.
 
De leden beoordelen de huidige situatie als volgt:
 • De looptijd van de cao is wel erg lang maar steunen onze delegatie in het zoeken naar een cao-periode tot uiterlijk 30 juni 2020. Hiermee gaan ze mee in de gedachten om gelijk te lopen met het Sociaal Akkoord Werkzekerheid Containersector Rotterdam.
 • De leden ondersteunen de gedachten om de onderwerpen zoals wij die met ECT-delegatie hebben opgesomd in een werkgroep Duurzame Inzetbaarheid te bespreken. Echter, de werkgroep dient wel over financiële ruimte te beschikken want anders zal het bestaande beleid niet of onvoldoende aangepast worden. Hiervoor hebben wij al een voorstel gedaan van 2x 0,25% structureel als werknemersgeld in te brengen;
 • De verhoging van vergoeding voor de opschakeldiensten wordt als ontoereikend gezien. De vraag drong zich op waarom niet dezelfde vergoeding gegeven wordt als met Groene en Rode pijltjes. De optie om de opschakelvergoeding in tijd uit te keren is ook benoemd door de leden;
 • De financiële paragraaf zoals ECT deze heeft voorgesteld wordt volstrekt als onvoldoende beschouwd. Bovendien zit er geen logica in de gedachte van ECT om in 2020 bij het halen van 3.8 mln moves wel 0.5% initiële loonsverhoging betaalbaar wordt gesteld en bij het behalen van 3.8 mln moves in 2018 en 2019 niet;
 • Wij hebben de leden uitgebreid geïnformeerd over de verlaging van de Sectorpremie met 0,5% als gevolg van de verlaging van de WW-premie aandeel. Leden hebben geen goed woord over dat ECT gewoon weg de verlaging in hun eigen zak willen steken, terwijl toen FNV Havens ECT vroeg om samen met FNV Havens de frauduleuze situatie met de Sectorgelden aan te pakken, ECT niet thuis gaf.
 • Onze leden staan dan ook op het standpunt dat nu de verlaging van het WW-aandeel in de Sectorpremie verlaagd wordt dat deze verlaging wordt ingezet om de WW/WGA te repareren. Dit kan door middel dat ECT de reparatie zelf betaald vanuit de verlaging van deze premie, of indien ECT beleidsmatig geen reparatie mag plegen dat de verlaging van de premie bij de initiële loonsverhoging komt en dat werknemers dit dan vanaf de loonstrook gaan betalen.
 • De eenmalige uitkeringen zoals voorgesteld door ECT worden als erg mager gezien. Zeker afgezet tegen ons voorstel om de EBIT-uitkeringen te schrappen indien er een goede formule/schema van eenmalige uitkeringen in combinatie met aantallen moves;
 • Onze leden hebben geen begrip dat ECT halsstarrig vasthoudt aan de 20% volume-afname in combinatie met werkzekerheid. Het begin er steeds meer op te lijken dat werkzekerheid alleen maar gekoppeld is aan containervolume zonder rekening te houden met de afname van het personeelsbestand. Tevens komen er nog andere zaken kijken bij werkzekerheid.
 • Wij melden nogmaals dat de werkzaamheden vanaf de huidige terminals verricht dienen te worden en alle functies in de ECT CAO.
 
Wij komen naar aanleiding van het bovenstaande op het volgende voorstel waarbij opgemerkt dat onze leden dit voorstel zullen ondersteunen.
 • Rekening houdend met 0.5% verlaging WW-sectorpremie, Werkzekerheidsakkoord, werkgroep met geld voor beleid af te spreken
 • Looptijd 1-10-2017 tot 1-7-2020 (Werkzekerheidsakkoord)
 • APC schoonmaken 1.44%
 • 1-1-2018 1,5% + 0,25% naar DI werkgroep. Werkgever betaalt WW/WGA reparatie, of;
 • 1-1-2018 1.7% + 0,25% naar DI werkgroep. Werknemer betaalt WW/WGA reparatie.
 • 1-1-2019 1,5% + 0,25% naar DI werkgroep.
 • 1-1-2020 1,5% Werkgever betaalt WW/WGA reparatie, of;
 • 1-1-2020 1.8% Werknemer betaalt WW/WGA reparatie.
 • Voor werkgever is de verhoging van 1.5% naar 1.7% of 1.8% kostenneutraal t.o.v. 2017
 • Afspraak dat als volume juli 2020-juli 2021 daalt onder 3.4 mln moves dat dan cao periode 1-7-2020-1-7-2021 geen initiële verhoging zal plaatsvinden.
 • Eenmalige uitkeringen: meetperiode jan 2018-jan2019
 • 4.2 mln moves € 2500
 • 4.0 mln moves € 2000
 • 3.8 mln moves € 1500
 • 3.6 mln moves € 1250
 • 3.4 mln moves € 1000
 • Afsluiten CAO € 2500
Wij hopen van harte dat ECT-delegatie bovenstaande zal zien als een serieuze poging om tot een onderhandelingsresultaat te komen. Bovenstaande initiële loonsverhogingen zijn goed uitlegbaar. Zeker gezien het feit dat ECT in 2020 wel 0.5% loonsverhoging bovenop de 1% verhoging wil geven indien er 3.8 mln moves worden verzet. En met de meevaller van de Sectorpremie dankzij inzet van FNV Havens bestaat nu de mogelijkheid om deze reparatie tot 0,5% van de loonsom op kostenneutrale wijze voor beide partijen te laten geschieden. Tevens is FNV Havens bereid om een intentie af te spreken voor de 12 maanden na afloop van deze cao met de loonsverhoging rekening te houden met teruggang in volume.
 
In afwachting van uw bericht of u vrijdag 3 november voor overleg beschikbaar bent.
 
Met vriendelijke groet,
 
Niek Stam
 
Mede namens de CAO delegatie van FNV Havens
 

Please publish modules in offcanvas position.