Periodiek vakbondsoverleg Hutchison Ports Delta II

logo fnv

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Op initiatief van FNV Havens heeft op woensdag 19 juli 2023 periodiek vakbondsoverleg plaatsgevonden tussen Hutchison Ports Delta II, FNV Havens en CNV Vakmensen. Hieronder de hoofdpunten van het overleg:

 

Omega
FNV Havens heeft om nadere informatie gevraagd over de afgegeven intentieverklaring van Hutchison Ports en Terminal Investment Limited (TIL), de financieringsmaatschappij van MSC. Zoals jullie weten behelst de intentieverklaring de ontwikkeling van een nieuwe containerterminal voor MSC langs de noordzijde van de huidige ECT Delta-terminal.

 

Inmiddels heeft Hutchison Ports een projectteam samengesteld dat zich bezig houdt met het Omega-project. Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. Men is bezig een logistiek ontwerp te maken en hier een businessplan bij te maken. Daarbij wordt gekeken naar onder andere de benodigde equipment en de productiviteit die nodig is om het gewenste volume te kunnen behandelen.

 

De inrichting van de nieuwe organisatie en de vormgeving van functies wordt nader bepaald. Er is nog geen visie op hoe men de arbeidsvoorwaarden wil gaan regelen: twee cao’s behouden of toewerken naar één cao? Dit hangt onder andere af van hoe de organisatie wordt ingedeeld en welke entiteit het bedrijf krijgt.

 

FNV Havens heeft te kennen gegeven dat nader overleg over het Omega-project gewenst is. In november 2023 zullen cao-partijen bijeenkomen om dit grootschalige project nader te bespreken. Mogelijk is te zijner tijd meer zicht op het ontwerp van de nieuwe terminal en kunnen we de eventuele gevolgen die dit project heeft voor de werknemers bespreken.

 

Afbouw nachtdiensten
Artikel 18 cao biedt werknemers de mogelijkheid om vanaf 60-jarige leeftijd geleidelijk minder nachtdiensten te draaien met een afbouw van de schematoeslag.

 

Onlangs heeft de werkgever de werknemers aangeschreven die hiervoor in aanmerking komen. In dit schrijven heeft de werkgever te kennen gegeven dat wanneer de werknemer gebruik maakt van deze regeling, hij een vast rooster toegewezen krijgt.

 

FNV Havens vindt het niet wenselijk dat werknemers geen enkele zeggenschap hebben over hun rooster wanneer ze gebruik willen maken van de nachtdienst-regeling. In de cao zijn geen afspraken gemaakt over het eenzijdig opleggen van een vast rooster door de werkgever. Uiteraard begrijpen we dat wanneer werknemers een beroep doen op artikel 18, ook rekening gehouden moet worden met het werkaanbod en de bezetting.

 

FNV Havens heeft met de werkgever afgesproken dat wanneer werknemers gebruik willen maken van deze regeling, zij meerdere roosters aangeboden krijgen waaruit ze kunnen kiezen.

 

Seniorenfit en Eerder Stoppen met Werken (ESMW)
Van de 28 werknemers die gebruik kunnen maken van deze seniorenregelingen (artikel 17 cao) hebben op dit moment 5 werknemers aangegeven hier interesse in te hebben. Mogelijk is een aantal van jullie niet bekend met deze regelingen in de cao. Indien je vragen hierover hebt, kun je uiteraard contact opnemen met HR of met één van de FNV-kaderleden.

 

Kopen van dagen
Het blijft voor werknemers mogelijk om op vrijwillige basis maximaal drie extra snipperdagen te kopen. Deze regeling wordt tot 1 oktober 2023 verlengd.

 

Materiaal
Hutchison Ports Delta II heeft ons verzekerd dat het jaarlijkse budget voor onderhoud, sinds de aandelen overdracht, ongewijzigd is gebleven. Het onderhoudsprogramma voor dit jaar is uitgerold. Er worden een aantal zaken als trolley wielen en SC velgen vervangen. Ook is men overgegaan tot het aanschaffen van een speciaal 3 meter overheightsframe. Het verzoek van werkgever is om defecte materiaal (inclusief stoelen) te blijven melden.


Rest ons jullie, namens FNV Havens, een fijne zomervakantie toe te wensen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roel Heijliger, Dennis van Looijen, Sander Coenders, Pim Brand en Asmae Hajjari

Please publish modules in offcanvas position.