FNV Havens en CNV Vakmensen voeren overleg over Hutchison Ports Delta I/II

logo fnv

 

 

 

 

 

Beste leden,


Op dinsdag 18 oktober 2022 zijn FNV Havens en CNV Vakmensen geïnformeerd over de intentieverklaring die Hutchison Ports en Terminal Investment Limited (TIL), de financieringsmaatschappij van MSC, hebben afgegeven.


Het plan
De intentieverklaring behelst de ontwikkeling van een nieuwe containerterminal voor MSC langs de noordzijde van de huidige ECT Delta-terminal. Er is nog geen definitief akkoord bereikt, maar er wordt dus over nagedacht. Momenteel hebben partijen de intentie uitgesproken de samenwerking aan te willen gaan. De verwachting is dat partijen een jaar de tijd nodig hebben om zaken als vergunningen aan te vragen, alvorens ze tot een akkoord kunnen komen. Er komt een projectteam dat zich hiermee gaat bezighouden, maar dat ook het businessplan voor die nieuwe terminal gaat uitwerken. Daarbij gaat gekeken worden naar onder andere de benodigde equipment en productiviteit waarmee het gewenste volume behandeld kan worden.


Beoogde fasering en bouw
De nieuwe containerterminal zal van west naar oost in een vijftal bouwfases worden gerealiseerd en krijgt een capaciteit van zes tot zeven miljoen TEU. De eerste fase van de terminal (ligplaats 1 en 2) is naar verwachting niet voor het vierde kwartaal van 2027 operationeel. De volledige terminal zal uiteindelijk uit vijf deepsea ligplaatsen bestaan met een totale lengte van 2,6 kilometer en is mogelijk in 2032 gereed.


Gevolgen voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden
Ten aanzien van de werkgelegenheid geeft de werkgever aan dat het doel is om banen te behouden en mogelijk extra banen te creëren. Met de komst van de nieuwe containerterminal krijgen we wel te maken met ongewijzigde, gewijzigde en nieuwe functies. De inrichting van de nieuwe organisatie en de vormgeving van functies wordt nader bepaald. De directie spreekt wel de voorkeur uit om in de toekomst alle werknemers in te kunnen zetten op alle terminals van Hutchison Ports Rotterdam, maar hier is nog geen beslissing over genomen.
Er is ook nog geen visie op hoe men de arbeidsvoorwaarden wil gaan regelen: twee cao’s behouden of toewerken naar één cao? Dit hangt onder andere af van hoe de organisatie wordt ingedeeld en welke entiteit het bedrijf krijgt. De werkgever heeft herhaaldelijk aangegeven dat de voorgenomen ontwikkelingen geen impact zullen hebben op het komende cao-traject.

 

Hoe nu verder
Veel is nog onduidelijk. Uiteraard zullen zaken tot stand komen in overleg met vakbonden en de ondernemingsraad. FNV Havens en CNV Vakmensen willen graag, waar dat kan, met de ondernemingsraad samenwerken om elkaar te blijven versterken. Alle partijen hebben namelijk gemeenschappelijke belangen, te weten: borging van werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden verankerd in een cao en tevreden werknemers. Dit alles zal bijdragen aan een gezond en succesvol bedrijf.
Binnenkort zal het VAB Hutchison Ports Delta II in overleg treden met het VAB-ECT. Het volgende overleg met de werkgever zullen we gezamenlijk met onze collega’s van VAB-ECT voeren.


Boodschap van FNV Havens en CNV Vakmensen aan werkgever
FNV Havens en CNV Vakmensen hebben het eerste overleg aangaande de nieuwe containerterminal afgesloten met de volgende boodschap aan de werkgever: Momenteel werken de werknemers van Hutchison Ports Delta II en Hutchison Ports ECT onder een cao afgesloten met FNV Havens en CNV Vakmensen. Ook in de toekomst blijven de werknemers van Hutchison Ports Delta I/II onder een door FNV en CNV afgesloten cao werken. Dit zal niet wijzigen.


Wij blijven jullie op de hoogte houden.


Met vriendelijke groet,


Roel Heijliger, Dennis van Looijen, Sander Coenders en Asmae Hajjari
Onderhandelingsdelegatie FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.