NOG GEEN GESPREK MET HUTCHISON, WEL MET APMTR

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONDEN HEBBEN HUTCHISON UITGENODIGD
Op advies van APMTR hebben de vakbonden een ochtend vrijgemaakt voor overleg met Hutchison. Vakbonden willen met Hutchison een aantal afspraken vastleggen in een apart document. Afspraken die voor het overgrote deel al gemaakt zijn, hetzij tussen APMT en Hutchison in het kader van de aandelenoverdracht, hetzij in de CAO APMTR. Vakbonden willen in dat aparte document het volgende vastleggen:

  • de vier jaar werkgarantie
  • de betaling van een ontslagvergoeding conform de CAO bij ontslag voor juli 2026 en de financiële garantstelling
  • de verplichting met vakbonden te overleggen bij plannen voor automatisering of reorganisatie
  • het overeenkomen van een vrijwillig vertrekregeling
  • afspraken over collegiale uitleen aan ECT

Zoals in onze vorige nieuwsbrieven uitgelegd, hebben we een apart document nodig om er rechten aan te kunnen ontlenen. Aan mondelinge beloften en citaten uit overeenkomsten die vakbonden niet hebben, laat staan bij betrokken zijn, hebben we niets.


HUTCHISON HEEFT MEER TIJD NODIG
Hutchison bleek meer tijd nodig te hebben voordat ze met ons in overleg konden treden. Er was onduidelijkheid over de status van het gesprek (formeel of informeel) en daardoor ook over wie Hutchison daarbij aan tafel kon brengen.
Vakbonden hebben op 5 november en op 6 november jl. mails gestuurd met de nadrukkelijke boodschap dat er wel overleg zal moeten plaatsvinden en dat er uiteindelijk in elk geval een apart document zal moeten komen waarin duidelijk staat wat er voor de werknemers van APMTR geregeld is. We hebben er bij APMT(R) op aangedrongen om de barrières die Hutchison kennelijk nog ziet, weg te nemen.
We rekenen erop dat we op 16 november a.s. alsnog het overleg hebben dat we willen hebben. Gaat dat weer niet door, dan moeten we ons echt gaan afvragen of we überhaupt wel tot overeenstemming kunnen komen.

VOORTGANG IN OVERLEG MET APMTR
Met APMTR hebben we op 6 november 2020 verder gesproken over de afscheidsbonus. We zijn elkaar iets verder genaderd, maar hebben over de hoogte van de bonus nog geen definitieve overeenstemming. Vakbonden hebben voor wat betreft de uitgangspunten de insteek van de OR overgenomen: het aantal dienstjaren (in vier categorieën) en de hoogte van je salaris zijn bepalend voor de hoogte van de bonus.


We houden jullie op de hoogte.


Mede namens onze kaderleden Michel Batenburg (FNV) Sander Coenders (FNV) Bob Geeve (CNV) Roel Heijliger (FNV) Berthus de Jong (CNV) en Dennis van Looijen (FNV)


Met vriendelijke groet,


Joost van der Lecq - Bestuurder FNV Havens

Hanane Chikhi - Bestuurder CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.