APMTR: GARANTIES BIJ VERKOOP: STAND VAN ZAKEN

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee trajecten, één uitkomst
APMTR moet conform de wet een advies krijgen van de Ondernemingsraad met betrekking tot de verkoop van de terminal aan Hutchison. De Ondernemingsraad heeft een soort “voorlopig advies” uitgebracht, waaruit bleek dat er wat de OR betreft nog 17 punten moeten worden opgelost. Inmiddels zijn de overeenkomsten tussen APMT en Hutchison aangepast en het management van APMT(R) praat deze maand en de komende weken met de OR over de vraag of die aanpassingen de twijfels en bezwaren van de OR voldoende hebben weggenomen.
Vakbonden hebben in het kader van de verkoop ook eisen. Voor een belangrijk deel lopen die parallel met punten die ook door de OR naar voren zijn gebracht. De OR heeft aan de directie laten weten dat APMTR voor de arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen die de OR op de lijst van 17 punten hadden staan, afspraken moet maken met de vakbonden. De OR hoort dan uiteraard graag wat er met vakbonden wordt afgesproken en zal met die uitkomst rekening houden in zijn advisering.
Zodoende zijn er dus feitelijk twee overlegtrajecten (OR en vakbond), en neemt de OR de uitkomst van het vakbondstraject mee in zijn advies.


Insteek van de vakbonden: afspraken apart op papier
Vakbonden willen eerst en vooral dat er een apart contract komt, waarin afspraken die voor de werknemers belangrijk zijn, worden vastgelegd. Onder dat aparte contract moeten in elk geval de handtekening van Hutchison komen en de handtekeningen van de vakbonden.


De reden hiervoor is de volgende: Het is natuurlijk prachtig dat APMT en Hutchison met elkaar afspraken hebben gemaakt over “geen ontslagen”, over “betaling van de c=2” als dat aan de orde zou zijn en ook over een financiële garantsteling. Dat is ons tenminste verteld. Maar de documenten waar die afspraken in staan, hebben wij als vakbonden niet eens. Wij kunnen geen nakoming van afspraken claimen waarbij wij nooit partij zijn geweest. Wat zou er gebeuren als Hutchison in 2023 onverhoopt toch mensen zou willen ontslaan? Gaat APMT dan naar de rechter vanwege “contractbreuk”? Daar heeft APMT dan toch geen belang meer bij? En kunnen wij als vakbonden zonder bewijs naar de rechter om uit te leggen dat ons “destijds” toch echt beloofd is dat mensen wel vier jaar werkzekerheid zouden krijgen?
Daarom willen wij dus dat de afspraken die tussen Hutchison en APMT gemaakt zijn en die voor werknemers enorm belangrijk zijn, in een apart contract tussen Hutchison en vakbonden worden bevestigd. Alleen dan weten wij zeker wat er precies is afgesproken en alleen aan zo’n contract kunnen we voor onze leden rechten ontlenen.


Insteek van de vakbonden: bevestiging van CAO-afspraken
Vakbonden hechten er ook aan met de nieuwe werkgever Hutchison enkele belangrijke afspraken uit de CAO APMTR te bevestigen. Dan weten we namelijk zeker dat de nieuwe werkgever zich bewust is van die afspraken en dat die er dezelfde uitleg aan geeft als wij.
Zo vinden we het belangrijk zeker te weten dat Hutchison met vakbonden in overleg zal treden op het moment dat er sprake zou zijn van automatiseringsplannen en/of van een voorgenomen reorganisatie. Dit is niet alleen van belang tijdens de looptijd van de huidige cao. Daarom is het belangrijk dat dit door de nieuwe werkgever nogmaals schriftelijk wordt bevestigd.

Insteek van vakbonden: andere zekerheden
Ten slotte willen we dat Hutchison garandeert dat werknemers van APMTR niet te pas en te onpas en zeker niet tegen hun zin en op andere arbeidsvoorwaarden aan het werk gezet kunnen worden op elke locatie op het Hutchison schiereiland.
Vakbonden hebben dus gevraagd om ook die afspraak in een contract met vakbonden vast te leggen. Een ieder die zich meldt als vrijwilliger, kan natuurlijk prima ook buiten APMTR worden ingezet (wel met behoud van de arbeidsvoorwaarden van APMTR!), maar mensen die niet naar elders willen worden gestuurd, moeten daartoe niet gedwongen worden.
Vakbonden willen dat werknemers waarvan voorzien kan worden dat ze op enig moment toch boventallig worden (omdat voor hen geen vergelijkbare positie is bij APMT MVII noch binnen de structuren zoals Hutchison die kent), de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een vrijwillig vertrekregeling. Ook daarover willen we met Hutchison afspraken maken.
En last but not least willen we met Hutchison afspreken dat de arbeidsvoorwaarden van APMTR in de komende vijf jaar sowieso niet zullen worden aangetast, ook niet als Hutchison van de CAO’s van APMTR en van ECT toch één nieuwe CAO zou willen maken.


Maar wat wil Hutchison?
Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Wel weten we dat Hutchison er met ons over wil praten, maar niet als het management van APMTR ook aanwezig is. Op donderdag 5 november a.s. verwachten we overleg te hebben met de Hutchison vertegenwoordiger(s) en de eerste afspraken te kunnen maken. Vakbonden gaan er vanuit dat het voor Hutchison geen enkel probleem moet zijn om afspraken die toch al zijn gemaakt, in een ander document over te nemen en met een extra handtekening te bekrachtigen. Dat geldt ook het bevestigen van CAO-afspraken in de APMTR-CAO, die Hutchison er gewoon bij koopt als de aandelen worden overgenomen. Ten slotte zou het ook geen probleem moeten zijn om in het kader van een goede start nog enkele andere punten af te spreken die voor werknemers van belang zijn.
De werkgever Hutchison is voor de werknemers van APMTR nieuw en het vastleggen en maken van duidelijke afspraken met vakbonden kan het vertrouwen in die nieuwe werkgever doen toenemen.

 

Afscheidsbonus

Voor de goede orde: Vakbonden zullen met APMTR op vrijdag 6 november a.s. verder onderhandelen over de hoogte van een “transfervergoeding” of afscheidsbonus. Dat APMT de terminal nu zo goed kan verkopen, is immers niet in de laatste plaats te danken aan de jarenlange inzet van de werknemers.


We houden jullie op de hoogte.


Mede namens onze kaderleden Michel Batenburg (FNV) Sander Coenders (FNV) Bob Geeve (CNV) Roel Heijliger (FNV) Berthus de Jong (CNV) en Dennis van Looijen (FNV)


Met vriendelijke groet,


Joost van der Lecq - Bestuurder FNV Havens

Hanane Chikhi - Bestuurder CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.