FNV Havens in gesprek met Hapag-LIoyd over corona-aanpak

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Allereerst hoop ik dat het goed gaat met jullie en jullie omgeving in deze bizarre tijden. Op woensdag 6 mei jl. heeft er een telefonisch overlegplaatsgevonden tussen Hapag-LIoyd, FNV Havens en CNV Vakmensen. Aanleiding voor dit overleg is de coronacrisis.

 

Business-update

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Als we op de geluiden afgaan krijgt de wereldeconomie dit jaar mogelijk een flinke klap als gevolg van deze coronacrisis. In veel Nederlandse sectoren heerst er momenteel veel onzekerheid en wordt een economische dip voorspeld. De bedrijfssituatie bij Hapag-LIoyd is stabiel. De werkgever gaf wel aan dat door de uitbraak van het coronavirus het transport van containers met 20% is afgenomen. Het transport naar Amerika, een belangrijke handelsroute voor Hapag-LIoyd, is momenteel onstabiel en het transport naar India ligt nagenoeg stil. Wat de effecten van de coronacrisis op lange termijn zullen zijn is moeilijk te voorspellen. FNV Havens blijft de ontwikkelingen in onze sector in de gaten houden om te bezien wat de economische gevolgen zijn voor de bedrijven in de havens.

 

Extra veiligheidsmaatregelen bij Hapag-LIoyd

Tijdens de coronacrisis zijn er cruciale beroepsgroepen aangewezen die onze samenleving draaiende houden. Naast de medewerkers in de zorg, de vuilnismannen en de vakkenvullers leveren havenwerkers fantastisch en onmisbaar werk. Om dit werk op een gezonde en veilige manier te blijven uitvoeren heeft Hapag-LIoyd als gevolg van de coronacrisis haar veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Het bedrijf is in een vroeg stadium overgegaan tot het aanschaffen van technische systemen om het thuiswerken mogelijk te maken. Momenteel werken bijna alle werknemers vanuit huis. Wel wordt binnen de Benelux nagedacht om de werknemers stapsgewijs naar kantoor terug te laten keren zodra de lokale overheidsmaatregelen dit toelaten. FNV Havens heeft Hapag-LIoyd gecomplimenteerd met de wijze waarop zij de veiligheid van haar werknemers tracht te borgen.

 

Functiewaarderingstraject

Door onder andere de fusie met UASC zijn de afgelopen jaren de functies binnen het bedrijf aangepast. Cao-partijen hebben een afspraak gemaakt om alle functies binnen het bedrijf opnieuw te omschrijven en te wegen conform door een vakbond erkend functiekwalificatiesysteem. Het bedrijf is momenteel bezig om met een deskundige van de AWVN (werkgeversvereniging) alle functies in kaart te brengen. Hapag-LIoyd geeft aan dat de werknemers en de ondernemingsraad betrokken worden bij het omschrijven van de functies. Nadat de functies zijn gewogen is het aan cao-partijen om de werknemers in te schalen.

 

Generatiepactregeling

Cao-partijen gaan de komende tijd onderzoek doen naar de haalbaarheid van een Generatiepact-regeling voor Hapag-LIoyd. Het Generatiepact is een regeling waarbij de wat oudere werknemers minder kunnen gaan werken met behoud van een bepaald percentage salaris en volledige pensioenopbouw. Dit stelt de wat oudere werknemers in staat om op een goede en gezonde manier hun pensioenleeftijd te bereiken. Doordat de wat oudere werknemers minder gaan werken, ontstaat de ruimte voor het aantrekken van jongere medewerkers.

 

Individuele beloningen

In het eerste kwartaal van 2020 hebben wij veel vragen binnengekregen over het niet uitbetalen van de individuele beloningen. Hapag-LIoyd heeft in een mail van 10 januari jl. aangegeven dat door de uitvoering van de in de cao-gemaakte afspraken het volledige budget is aangewend en er geen financiële ruimte meer is voor individuele beloningen. Wij hebben diverse malen het bedrijf verzocht de bevindingen van de externe auditor ten aanzien van het budget met ons te delen. Tot heden hebben wij de opgevraagde informatie nog niet ontvangen. Hapag-LIoyd heeft beloofd de bevinding van de auditor binnenkort met ons te delen.

 

Reiskostenvergoeding

De werkgever heeft ons laten weten dat het bedrijf, na overleg met de ondernemingsraad, heeft besloten om de reiskosten niet te vergoeden nu 95% van de werknemers thuis werkt. FNV Havens heeft de werkgever erop gewezen dat arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn opgenomen met vakbonden afgestemd moeten worden.

 

Wij wensen jullie en jullie naasten een veilige en gezonde periode toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ibro Hrusto en Asmae Hajjari

Delegatie FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.