EMO: ONDERHANDELINGSRESULTAAT BEREIKT

 

logo fnv

 

 

 

 

Beste leden,


In de avond van 17 februari is er een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit was nog niet makkelijk. Zoals eerder door ons aangegeven vonden deze onderhandelingen onder druk van oplopende inflatie plaats. Iedereen snapt dat als de inflatie in de afgelopen jaren rond de 1,5% per jaar is geweest en als de inflatie nu rond de 5 of 6% voor dit jaar gaat uitkomen dat dit druk zet op de loonkosten voor nu en in de toekomst.


Werkgever wilde aftopping van de APC per jaar en maximaal 4,5% totale kostenstijging per jaar.


Uiteraard zijn wij daar niet mee akkoord gegaan. Wij hebben vastgehouden aan de 5,5% per jaar of 11% voor 24 maanden.


Uiteindelijk is de werkgever akkoord gegaan met de volgende formulering van de afspraak:


Partijen komen een nieuwe CAO periode overeen voor een periode van 24 maanden waarin rekening gehouden is met de uitzonderlijk hoge inflatie en het in stand houden van het systeem van APC. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt;

  • Ingangsdatum 1 -1- 2022 tot en met 31 – 12 – 2023
  • Indien de APC per 1 januari 2022, 1 juli 2022, 1 januari 2023 en 1 juli 2023 en de reservering van 2% voor ESMW minder is dan 11 % dan zal het verschil als initiële loonsverhoging per 1 juli 2023 uitgekeerd worden.


De andere punten zullen wij verder toelichten zodra de teksten van het onderhandelingsresultaat klaar zijn.


Deze punten zijn;

  • Eerder Stoppen Met Werken;
  • Voor de geboortejaren 1957-1959 wordt in de CAO een aanpassing gedaan waarbij er een extra compensatie komt bovenop de Dienstjarenpremie voor werknemers die deelnemen aan de Senioren Haven Fit en op 65 jaar stoppen met werken;
  • Inroosteren 90% dagen vanaf 1 januari 2023;
  • Verlofsparen, moet fiscaal uitgezocht worden;
  • 3e jaar WW -reparatie van duur en opbouw wordt in 3e kwartaal verder uitgewerkt;
  • HUG, hiervoor komt een apart CAO-traject met kaderleden EBS en EMO voor een HUG CAO;
  • Pensioenadvies bij uittreding door pensionering rekening werkgever;
  • VCH Certificaat wordt verplicht ingevoerd via een fasering binnen EMO.


Zodra de tekst van het onderhandelingsresultaat in orde is zullen wij jullie verder informeren. Ook komen er nog ledenvergaderingen om het resultaat toe te lichten waarna het Haven Referendum zal gaan starten.

 

Met vriendelijke groet,


De onderhandelingsdelegatie van FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.