HET INFLATIESPOOK OOK AAN CAO-TAFEL BIJ EMO OVERLEG

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Toen wij in november vorig met jullie onze voorbereidende vergaderingen hielden om de CAO-voorstellen te bepalen hebben wij aangegeven dat wij een onderhandelingsruimte willen zien van 5%. Hiervoor zou ongeveer 2% nodig zijn voor de financiering van de APC op jaarbasis en blijft er 3% over voor initiële loonsverhoging en financiering voor Eerder Stoppen Met Werken. Die 5% per jaar voor een CAO-periode van 2 jaar is nodig om tot een soort herstel te komen van de voorgaande CAO-periode van 2 jaar waar geen loonsverhoging had plaatsgevonden maar enkel APC.

 

Nieuwe werkelijkheid of tijdelijk?
De afgelopen weken is er nauwelijks meer aan te ontkomen. Op TV, op de radio in de kranten overal lees je dat de inflatie erg hoog is. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de initiële loonsverhoging die wij hadden bedacht. In ieder geval voor 2022. Voor 2023 weten wij het nog niet.
In nagenoeg alle CAO’s in Nederland wordt de koopkrachtbehoud niet gehaald omdat er geen APC is en omdat de initiële loonsverhoging die is afgesproken geen rekening heeft (kunnen) houden met de onverwachte hoge inflatie. Die werknemers gaan er dus in koopkracht op achteruit. In de havensector niet. Jullie dus ook niet.

 

APC wordt niet afgetopt!
De werkgever zou graag de APC willen aftoppen omdat niet alle inflatiestijging in de EMO-contracten zijn geborgd. Dat gaan wij dus niet doen.

 

Onderhandelingsruimte voor APC, loonsverhoging en ESMW moet rond 5% per jaar zijn
Wij blijven bij een onderhandelingsruimte of loonruimte die rond de 5% per jaar ligt. Inmiddels weten wij dat er 0,9% per jaar (dus 1.8% totaal) nodig is om de rekening voor eerder stoppen met werken te dekken. Dit is naast de eerdere reservering van 1% structureel vanaf 1-1-2020 en eenmalig 0.5% van de loonsom over 2021 + € 200.000 Wend &Weerbaarheid.

 

Inmiddels wordt jullie salaris per januari 2022 met 2,56% verhoogd vanwege de APC en zal deze in juli dit jaar (en volgend jaar natuurlijk ook in januari en juli) worden verhoogd met de APC. Hoeveel dit is weten wij nog niet. Eerste berekening van de havensalarissen laten zien dat dit jaar door de APC de lonen netto stijgen met € 75 tot € 90 per maand.
Wij gaan dus in de volgende CAO-ronde op zoek naar een oplossing waarbij de APC niet afgetopt wordt en waarbij rekening gehouden wordt met de hoge inflatie en dat de onderhandelingsruimte rond de 5% blijft.


Andere onderwerpen:

  • Werkgever geeft aan dat er veel te veel verlofuren op de balans staan. Men spreekt van "stuwmeer" aan snipperdagen. Dit komt o.a. omdat de CAO niet goed nageleefd is in het verleden. Hier gaan wij verder over praten hoe dit opgelost kan worden en niet meer kan voorkomen in de toekomst;
  • De zgn. 90% dagen zijn bedoeld om het werk voor de oudere werknemer te verlichten. Dit betekent dan ook dat deze dagen over het gehele jaar opgenomen dienen te worden in plaats van dat er een hele vakantie van genomen wordt. Daar zijn deze dagen dus niet voor!;
  • Er zal nog een discussie gevoerd gaan worden over de Tijd-Voor-Tijd-Regeling;
  • Er zal het nodige technische en fiscale uitzoekwerk gedaan moeten worden om het Verlofsparen te kunnen gaan afspreken;
  • Onafhankelijk pensioenadvies op kosten van de werkgever. Wordt aan gewerkt;
  • Binnenkort zullen de gesprekken gaan starten om de interne Arbeidspool EMO/EBS te gaan opzetten;
  • De werkgever stelde voor om de kantonrechtersformule in de CAO te vervangen door de geldende transitievergoeding. Nou echt niet. Als er geen werknemers ontslagen worden doet deze afspraak geen financiële pijn voor de werkgever;
  • De werkgever zal uitvoering gaan geven aan de eerdere afspraak omtrent ‘reparatie 3e WW jaar en opbouw WW’.

 

Volgende CAO-ronde op 11 februari.

 

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vakbondsgroet,

 

De CAO delegatie van FNV Havens

 

Rotterdam, 20 januari 2022

Please publish modules in offcanvas position.