EMO Operationeel: Nieuws uit het 2e CAO-overleg

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Vandaag het 2e overleg gevoerd over jullie nieuwe CAO.

 

De volgende punten zijn aan de orde gekomen:

  • Wat en hoe zien nu precies de functies eruit na een automatiseringsronde? Als je bijvoorbeeld Brugkraanmachinist bent en een deel van het werk wordt geautomatiseerd wat gebeurd er dan met de overgebleven tijd? In het salarisgebouw is bepaald dat indien je in een bepaalde loongroep zit dan kan je ook op andere werkzaamheden ingezet worden. Maar dan moet wel goed gekeken worden op welke wijze hiermee omgegaan moet worden. De afspraak is nu gemaakt dat de werkgroep Organisatie een concept gaat maken en deze in de diverse spillen gaat bespreken. Wordt vervolgd;
  • Er is een belastbaarheidsonderzoek gestart hoe de werkzaamheden op de controlekamer door 3 werknemers gedaan kan worden;
  • Op het volgende overleg zal de werkgroep Nieuw loongebouw zijn werkzaamheden hopelijk gaan afronden zodat er een voorstel ligt dat wij met onze leden kunnen gaan bespreken als onderdeel van een CAO-onderhandelingsresultaat;
  • CAO-partijen zijn met elkaar in gesprek over ‘Verschuiven van werk’. De directie heeft hiervoor een voorstel tot het formeren van een werkgroep ingediend. FNV Havens heeft een korte notitie tijdens het overleg ingediend waarin kaders en aandachtspunten zijn opgesteld. In het volgende overleg zal duidelijk worden of de mogelijkheid er is om beide voorstellen tot onderzoek samen te voegen in één voorstel tot werkgroep;
  • Er is een afspraak gemaakt dat FNV Havens op 15 januari een korte presentatie geeft over hun gedachtegang om te komen tot CAO-afspraken waarin eerder stoppen met werken uiteen gezet worden en hoe zo’n traject er dan moet uitzien;
  • De nieuwe EBITDA is nog eens uiteengezet. De omzetting leidt tot hetzelfde resultaat. Voor 2018 zat er een verschil vanwege de eenmalige afspraak aangaande Hartelhaven waardoor er een extra vrijval in de winstdelingsregeling ten gunste van iedereen was. Deze eenmalige vrijval zal dus niet in 2019 aan de orde zijn waardoor het totaal bedrag lager zal uitvallen.
  • Uiteraard is ook de loonparagraaf besproken. Op dit moment hangt dit voor beide partijen nog aan de voortgang op andere zaken. Volgende keer zullen één (of eerdere) varianten voor de loonsverhoging verder worden besproken.

 

Wij liggen dus nog op koers.

 

Volgende CAO-overleg vindt plaats op 10 februari 2020.

Please publish modules in offcanvas position.