CAO ONDERHANDELINGEN HBTT MISLUKT!

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO ONDERHANDELINGEN HBTT MISLUKT!
ACTIES WORDEN VOORBEREID!

 

BTT

 

Beste leden,


Op woensdag 7 april 2021 hebben wij een laatste poging gedaan om tot een CAO-akkoord te komen. Het was het vierde gesprek. Tijdens onze ledenraadpleging hebben wij onze opties met elkaar besproken.


Echter, de werkgever is onverbiddelijk. Jullie hebben al genoeg gekregen zegt de werkgever. De optelsom werd nog maar eens gemaakt door de werkgever: 1,77% prijscompensatie, gemiddeld 2% loonsverhoging als gevolg van het beoordelingssysteem en dan 1% initiële loonsverhoging voor de jaren 2020 en 2021.


Jullie onderhandelingsdelegatie heeft gedaan wat de leden bepaald hebben tijdens ons ledenberaad op straat. Wij hebben nog voorgesteld om de verhogingen vanuit het beoordelingssysteem te verlagen en hiervoor de door ons gevraagde loonsverhoging van 2,25% per jaar te geven. Want als vakbond zijn wij voorstander voor goede loonsverhogingen voor iedereen die onder de CAO werkzaam is. Nu gaat een goede loonsverhoging niet door omdat het geld wordt uitgegeven aan een speeltje van de baas. Want dat is hoe wij een functionerings- beoordelingssysteem zien.


Hoe nu verder?
Zoals door jullie besproken en vastgesteld gaan wij nu een ultimatieve brief opstellen en deze aangetekend versturen aan jullie werkgever. In het ultimatum staan dan de eisen beschreven waaraan de werkgever moet voldoen. Zo niet dan volgen er acties. Die acties gaan jullie voorbereiden. Er moet een actiecomité geformeerd worden en de communicatie tussen de ploegen moet goed op orde zijn. Het actiecomité stelt vervolgens een stakingsprotocol op en deze wordt dan kenbaar gemaakt onder de leden. En de leden volgen het stakingsprotocol op.


Indien leden de behoefte hebben om op een gegeven moment overleg te voeren met het vakbondsafdelingsbestuur en actiecomité dan moet dat kenbaar gemaakt worden en wordt er een vergadering belegd. Tot die tijd worden de acties die in het stakingsprotocol staan opgevolgd. Anders wordt het een zooitje.


Het ultimatum moet eerst goedgekeurd worden door de bondsjuristen en het Hoofdbestuur. Dit zal uiterlijk eind volgende week allemaal geregeld zijn. Dan gaat het ultimatum naar de werkgever en die krijgt vanwege zorgvuldigheidseisen die door het Europees Sociaal Handvest (hier staat het stakingsrecht in) zijn bepaald 3x 24 uur de tijd om akkoord te gaan met onze eisen die in het ultimatum staan beschreven.


Jullie horen meer van ons eind volgende week.

 

Met vriendelijke groet,


Niek Stam – bestuurder FNV Havens
Michel de Man – lid onderhandelingsdelegatie
Chris Solleveld – lid onderhandelingsdelegatie
Hans Muller – lid onderhandelingsdelegatie

Please publish modules in offcanvas position.