TRAJECT BTT CAO WEER OPGESTART

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,


Op donderdag 11 februari 2021 is het CAO-overleg weer opgestart. Na het plotseling overlijden van vakbondsbestuurder Cees Bos is er vandaag weer overleg geweest over de BTT-CAO. Niek Stam van FNV Havens neemt dit traject nu over.


Wat is er allemaal besproken?


De voorstellenbrief van FNV Havens is nog een keer doorgenomen en is er aangegeven welke onderwerpen nader onderzoek nodig heeft en verdere uitwerking vragen. En natuurlijk ook wat er nu in deze CAO-periode geregeld moeten worden.

 

 • De voorgestelde CAO-periode van 1 jaar kan naar 2 jaar. Dus 2020 en 2021.
 • De looneis die voor 2020 geldt is ook van toepassing voor 2021.
 • Eindejaarsuitkering: de eerdere afspraak gold voor 5 jaar, dus t/m 2019. Wij willen een nieuwe afspraak hierover.
 • Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid willen wij in deze CAO of komende CAO geregeld hebben.
 • Vervangingstoeslag ARO’s is een punt voor het nieuwe loongebouw (vanaf 2022).
 • Aanpassen artikel 14 lid 4, Beloning voor het werken/niet werken op feestdagen zal FNV Havens een nieuwe CAO-tekst aanleveren die vergelijkbaar is bij andere bedrijven.
 • Aanpassen artikel 16 lid 2 Overwerk voor CAO-traject 2022.
 • Uitloopschalen is een onderdeel voor het nieuwe loongebouw vanaf 2022.
 • Verlof niet vervallen komt aan de orde met het onderwerp ‘Eerder stoppen met werken’ in 2022.
 • Verlof aanvragen op feestdagen. FNV Havens komt met een CAO-tekst zoals ook in andere havenbedrijven van toepassing is.
 • Inzet flexwerkers. Is op dit moment nog geen issue omdat BTT steeds meer vaste werknemers wil. Vanaf 2022 gaan wij hier mee verder.
 • Reparatie Derde WW jaar is op dit moment niet aan de orde. We gaan eventueel kijken naar vergelijkbare regeling zoals bij EMO (eigen risicodrager binnen HES-groep).
 • Deeltijdpensioenregeling, einde dienstverband AOW/pensioen, ontziemaatregelen ouderen. Deze komen aan de orde in CAO 2022.

Kortom, wij krijgen een beter overzicht over de koers van het komende CAO-overleg en wij hebben ook meer tijd nodig om een aantal onderwerpen beter te bestuderen en met de achterban te bespreken. Neem bijvoorbeeld het nieuwe loongebouw. Wij moeten hier eerst meer van weten en vervolgens met jullie kunnen bespreken. En dan moeten wij ook weten op welk salaris onze leden worden ingeschaald alvorens hier een oordeel over te kunnen geven.

Maar de Coronamaatregelen maken het op dit moment ook lastig om dit in een gezamenlijke sessie met de leden te bepreken als wij al zicht erop zouden hebben. Dus dit vraagt nog wat geduld. Eerst de loonsverhogingen maar voor iedereen regelen.

 

Wij hebben jullie gedachten over het uitbetalen met terugwerkende kracht en de daarbij behorende methodiek aan de directie overgebracht. Dus eerst het beoordelingspercentage en dan pas de normale loonsverhoging van APC en initiële loonsverhoging. Dit staat niet zo in de CAO maar heeft onze aandacht.

 

Tevens hebben wij aangegeven dat het vertrouwen dat de uitkomst van de beoordelingspercentage niet correspondeert met de beoordelingen. De werkgever geeft op zijn beurt aan dat het systeem niet klopt omdat het beoordelingssysteem niet klopt met de bijbehorende percentages. Overigens zegt de werkgever dat er wel beoordelingspercentage zijn uitgedeeld die hoger zijn dan 2,5% zoals onze leden dit hebben gezegd. Dus graag even melden bij de delegatie wie wel hoger dan 2,5% heeft gehad.


Op 25 februari 2021 hebben wij overleg gepland van 09.30 tot 16.30 uur. Dan moeten wij toch stappen kunnen maken.


Wij willen onze delegatie uitbreiden met nog een delegatielid die op BTT-blijft werken. Indien geïnteresseerd dan aanmelden bij Michel.


Wij houden jullie op de hoogte.


Met vriendelijke groet,
De onderhandelingsdelegatie van FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.