Rabobank: geen financiering voor Waddengas en kolencentrales

AMSTERDAM (Energeia) - Gasproducenten die velden onder de Waddenzee willen exploiteren, hoeven niet bij Rabobank aan te kloppen voor financiering. Volgens de geldverstrekker kunnen boringen leiden tot verzakkingen van de zeebodem. Ook zal de bank geen nieuwe leningen verstrekken aan kolenmijnen, kolentransport en kolengestookte elektriciteitscentrales. De Waddenvereniging, die eerder investeerders opriep geen schadelijke activiteiten in het Waddengebied te financieren, reageert verheugd.

Het besluit van Rabobank komt op een moment dat verschillende gasbedrijven vergunningen hebben aangevraagd voor activiteiten in het Waddengebied: Vermilion bij OppenhuizenEngie bij SchiermonnikoogTulip Oil bij Terschelling en Nam bij Ternaard. Geen van de projecten wordt tegengehouden door de aangescherpte Mijnbouwwet, maar dat betekent niet dat ze ook doorgang zouden moeten vinden. Het voorzorgsprincipe dicteert dat financiering alleen kan plaatshebben indien is aangetoond dat er geen sprake is van negatieve effecten op de omgeving, aldus Rabobank.

Niet voor spek en bonen
"Dit besluit is in lijn met de recente aanscherping van ons klimaatbeleid", zegt hoofd duurzaamheid Bas Rüter van Rabobank. Het aangepaste beleid heeft overigens geen directe gevolgen voor de genoemde projecten in het Waddengebied; geen van de bedrijven doet hiervoor zaken met Rabobank. Rüter laat aan Energeia weten dat Rabobank ook in het verleden nooit gaswinning in of onder de Waddenzee gefinancierd heeft. Het hoofd duurzaamheid van de bank vindt niet dat de aankondiging vandaag daarmee voor spek en bonen is. Volgens hem had de Waddenverenging en ook enkele particuliere klanten de bank gevraagd een positie in te nemen op dit punt en dit kenbaar te maken. Dat heeft Rabobank nu gedaan.

Brancheverenging Nogepa laat desgevraagd weten op dit punt niet voor de leden in te kunnen vullen of deze stap significante consequenties heeft, en verwijst daarvoor naar de individuele operators. Enkele benaderde operators verwijzen echter weer naar de branchevereniging. In zijn algemeenheid stelt Nogepa-woordvoerder Arendo Schreurs dat de stap van de Rabobank in die zin relevant is, dat het over gaswinning gaat en financiering daarbij een rol speelt. Verder verwijst Schreurs naar de Energieagenda van minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) waarin wordt gesteld dat gaswinning nu nog noodzakelijk is, onder de voorwaarde dat het veilig en verantwoord gebeurd. Invulling van beide termen is volgens de woordvoerder een zaak tussen de overheid en een gaswinningsbedrijf.

Kolencentrales
Rüter laat weten dat het vanaf vandaag geldende beleid ook expliciet de directe financiering van kolenmijnen, kolentransport en kolengestookte elektriciteitscentrales uitsluit. "Daarnaast hebben we besloten meer prioriteit te geven aan de handel in CO2-arme brandstoffen boven fossiele brandstoffen." Concreet betekent dit voor de afdeling handelsfinanciering dat een boot vol kolen nu geen geld meer van de bank krijgt, maar een boot vol LNG of olie wel. Maar dat die laatste transporten naar de toekomst toe steeds schaarser gefinancierd zullen worden. Dat er niet in één keer wordt uitgestapt volgt uit een gevoel voor realisme. Rüter: "Als we nu stoppen met het verbruiken van fossiele energie, staat de economie stil."

ABN Amro laat desgevraagd weten al langer geen gasboringen in de Waddenzee te financieren. "Dit is bij ons sinds een aantal jaren staand beleid", zegt woordvoerder Ariën Bikker van de bank. "Onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid voor de energiesector is dat een aantal activiteiten is uitgesloten van financiering, waaronder projecten die mogelijk gevolgen hebben voor kritische habitatgebieden." ABN Amro verstrekt ook geen leningen specifiek aan kolencentrales. "Maar het is niet zo dat wij die bedrijven per definitie uitsluiten." Ook ING stelt geen nieuwe kolencentrales te willen financieren.

Please publish modules in offcanvas position.