Sluiting RWE-centrale kost 400 banen

EEMSHAVEN Als de kolencentrale van Innogy (voorheen RWE/Essent) in de Eemshaven sluit, gaat dat ten koste van bijna 400 banen.

Dat schrijft het bureau Basis & Beleid Organisatieadviseurs in een rapport over de gevolgen voor de werkgelegenheid als de vijf 'moderne'kolencentralesin Nederland sluiten. Het verrichtte de studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De FNV vreest voor het lot van de medewerkers van de centrales en van de derden die er diensten voor verrichten op het gebied van onder meer overslag, transport, steigerbouw en onderhoud.

De politiek debatteert al lang over de vraag of de vijf nieuwe centrales gesloten moeten worden vanwege de CO2-uitstoot.

Volgens het onderzoek telt de centrale in de Eemshaven 175 werknemers.

Het uitbestede werk omvangt 160 fte's. Binnen Innogy zijn gemiddeld nog eens ruim 35 medewerkers actief voor de centrale met onder meer ict en personeelszaken.

De werkgelegenheid kan oplopen als de centrale, zoals de bedoeling is, biomassa gaat meestoken, aldus het rapport. De vijfkolencentralesbieden ruim 1400 mensen werkgelegenheid.

Het rapport constateert dat duurzame energie weer nieuwe werkgelegenheid oplevert, maar dat de vacatures die daardoor ontstaan vaak niet geschikt zijn voor de werknemers in de kolensector. Daarvoor gelden andere eisen.

De FNV vreest voor het lot van de medewerkers die leven van de kolen.

De Staat zal bij een besluit tot sluiting de veelal buitenlandse eigenaren van de centrales moeten compenseren, maar de vakbond voorziet dat van dat geld niets bij de medewerkers terechtkomt.

FNV-bestuurder Ruud Cornelisse verklaarde onlangs dat de medewerkers van de centrales onrustig worden door het debat. ,,Zij hebben het gevoel dat ze worden genegeerd en dat hun belangen niet worden meegewogen in de besluitvorming. Dat er enkel wordt gekeken naar compensatie voor de bedrijven en hun gedane investeringen. Maar het gros van de centrales is in handen van buitenlandse aandeelhouders en dan dreigt een geldcompensatie zo het land uit te stromen. FNV wil niet dat de medewerkers in de Nederlandse kolenketen het nakijken hebben en pleit dus voor een specifiek 'kolenfonds' met geoormerkt geld bestemd voor deze groep medewerkers", aldus de vakbondsman. Minister Kamp van Economische Zaken wil een besluit over de laatste kolencentrale overlaten aan een nieuw kabinet.

FNV bepleit 'kolenfonds' voor gedupeerde werknemers

JOHN GEIJP

Copyright 2017 Noordelijke Dagblad Combinatie / Dagblad van het Noorden All Rights Reserved

Please publish modules in offcanvas position.